Pam Mae Bwyta Afalau Sych yn Dda i Chi?

Mae afalau sych yn atal rhwymedd ac yn eich cadw'n llawn am amser hir
Mae dulliau eraill o gadw ffrwythau fel arfer yn dileu cynnwys ffibr y ffrwythau.Ond nid ar gyfer afalau sych.

Un o fanteision afalau sych yw ei fod yn pacio llawer iawn o ffibr hydawdd ac anhydawdd.Mae hanner cwpanaid o afalau sych eisoes yn rhoi tua 3-4 gram o ffibr dietegol i chi, sy'n ddigon i gwmpasu 13-20% o'ch gofynion ffibr dyddiol.

Mae ffibr yn eich cadw'n orlawn trwy atal pigau yn eich lefelau siwgr yn y gwaed ar ôl prydau bwyd.Mae hefyd yn helpu i fflysio tocsinau a bacteria niweidiol o'ch perfedd.Mae ffibr yn meddalu'ch stôl i gadw rhwymedd rhag bae hefyd.Ffibr hydawdd sy'n gyfrifol am reoli lefelau eich siwgr gwaed, tra bod ffibr anhydawdd yn cadw'ch perfedd yn lân.

Dewiswch afalau sych sydd â'u croen o hyd, gan mai o ble mae'r rhan fwyaf o'r ffibr yn dod.

Mae afalau sych yn cynnwys fitaminau B sy'n dda i'r hormonau, yr ymennydd, ac egni
Mae afalau sych yn cynnwys dau fitamin B hanfodol sy'n hyrwyddo metaboledd egni, yn gwella cydbwysedd hormonaidd, ac yn maethu'r ymennydd.Maent yn asid pantothenig (fitamin B5) a pyridocsin (fitamin B6).

Asid pantothenig sy'n gyfrifol am helpu'ch corff i greu egni o'r bwyd rydych chi'n ei fwyta.Mae hefyd yn hanfodol wrth gynhyrchu hormonau.Mae afalau sych yn cynnwys tua 3% o'ch cymeriant dyddiol o'r fitamin a argymhellir.

Fitamin B yw pyridoxine sy'n helpu i fetaboli proteinau ac yn helpu i greu niwrodrosglwyddyddion.Mae niwrodrosglwyddyddion yn drosglwyddyddion cemegol yn yr ymennydd sy'n gwella ymateb a gweithrediad yr ymennydd.Gall afalau sych orchuddio tua 6% o'ch cymeriant pyridocsin dyddiol a argymhellir.

Mae afalau sych yn gwella iechyd cellog
Mae afalau sych yn ffynhonnell gyfoethog o gwrthocsidyddion, yn enwedig polyffenolau.Mae'r rhain yn sylweddau sy'n helpu i frwydro yn erbyn difrod i'ch celloedd a achosir gan radicalau rhydd.

Mae radicalau rhydd yn moleciwlau ac atomau sy'n cael eu rhyddhau gan sylweddau fel llygryddion aer, plaladdwyr, alcohol, a bwydydd wedi'u ffrio.Mae radicalau rhydd yn cael eu hamsugno gan y corff ac yn achosi difrod i'r gell trwy broses a elwir yn ocsidiad.Mae hyn yn golygu bod radicalau rhydd yn cymryd yr electronau a geir yn y gell, gan ei adael â phroteinau, pilenni a DNA sydd wedi'u difrodi.

Gall celloedd sydd wedi'u difrodi ddigwydd mewn unrhyw organ a system yn eich corff.Efallai eich bod yn ddiarwybod yn profi niwed cellog mewn rhai rhannau o'ch corff.Gall rhai symptomau difrod cellog gynnwys blinder corfforol, croen sych, diflas, ac ansefydlogrwydd meddyliol.

Mae polyffenolau yn gwrthocsidyddion sy'n helpu celloedd difrodi i adfywio eu hunain.Gallant niwtraleiddio radicalau rhydd trwy amnewid yr electronau sy'n cael eu dwyn o'r celloedd.Mae polyffenolau hefyd yn helpu i leihau nifer y radicalau rhydd sy'n mynd i mewn i'r corff.

Un o fanteision afalau sych yw ei fod yn gwella lefelau polyphenol yn y corff.Mae'r gwrthocsidyddion sy'n cael eu rhyddhau trwy fwyta afalau sych yn helpu'ch celloedd i ymdopi ag effeithiau difrod cellog.Bydd celloedd eich corff yn cael eu maethu a byddant yn gallu gwella eu hunain yn gyflymach, gan arwain at gynnydd mewn egni, llewyrch amlwg ar eich croen, a gwelliant yn eich hwyliau a'ch swyddogaeth feddyliol.


Amser post: Ebrill-13-2021