Beth yw Ffrwythau Sych?

Mae ffrwythau sych yn ffrwythau sydd wedi cael gwared ar bron y cyfan o'r cynnwys dŵr trwy ddulliau sychu.

Mae'r ffrwythau'n crebachu yn ystod y broses hon, gan adael ffrwythau sych bach, egni-dwys.

Mae'r rhain yn cynnwys mangos, pîn-afal, llugaeron, bananas ac afalau.

Gellir cadw ffrwythau sych am lawer hirach na ffrwythau ffres a gallant fod yn fyrbryd defnyddiol, yn enwedig ar deithiau hir lle nad oes rheweiddio ar gael.

Mae byrbrydau ffrwythau yn flasus ac yn hawdd i'w storio a'u bwyta.Sychu neu ddadhydradu yw un o'r ffyrdd hynaf o gadw bwydydd.Mae'n gwneud iddynt bara'n hirach ac yn eu cadw'n ddiogel i'w bwyta.

Mae Ffrwythau Sych yn cael eu Llwytho â Microfaetholion, Ffibr a Gwrthocsidyddion

Mae ffrwythau sych yn faethlon iawn.

Mae un darn o ffrwythau sych yn cynnwys tua'r un faint o faetholion â'r ffrwythau ffres, ond wedi'u cyddwyso mewn pecyn llawer llai.

Yn ôl pwysau, mae ffrwythau sych yn cynnwys hyd at 3.5 gwaith y ffibr, fitaminau a mwynau ffrwythau ffres.

Felly, gall un dogn ddarparu canran fawr o'r cymeriant dyddiol a argymhellir o lawer o fitaminau a mwynau, fel ffolad.

Fodd bynnag, mae rhai eithriadau.Er enghraifft, mae cynnwys fitamin C yn cael ei leihau'n sylweddol pan fydd y ffrwythau'n cael eu sychu.

Yn gyffredinol, mae ffrwythau sych yn cynnwys llawer o ffibr ac mae'n ffynhonnell wych o gwrthocsidyddion, yn enwedig polyffenolau.

Mae gwrthocsidyddion polyphenol yn gysylltiedig â buddion iechyd megis gwell llif gwaed, gwell iechyd treulio, llai o ddifrod ocsideiddiol a llai o risg o lawer o afiechydon.

Mae ffrwythau sych yn gymharol rhad ac yn hawdd i'w storio, ac am y rheswm hwnnw, maent yn dod yn gydrannau hanfodol o fwyd, diodydd a ryseitiau.Gall y dewis iach hwn yn lle byrbrydau melys fod yn ffynhonnell werthfawr o gwrthocsidyddion a microfaetholion, sy'n cynnwys fitaminau, ffolad, potasiwm, magnesiwm, a hefyd ffibr, tra bod y cynhyrchion hyn yn isel mewn cyfanswm braster, asidau brasterog dirlawn, a sodiwm.

 


Amser post: Ebrill-13-2021