Afal

Mae gan Yantai hanes hir o dyfu afalau a dyma'r lle cynharaf ar gyfer tyfu afalau yn Tsieina.


Manylion y Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Mae gan Yantai hanes hir o dyfu afalau a dyma'r lle cynharaf ar gyfer tyfu afalau yn Tsieina.
Mae bwyd treftadaeth yn defnyddio'r afalau o Yantai gyda chynnyrch Dynodiad Daearyddol.
Mae'r afal sych yn felys ac mae technoleg treftadaeth yn blasu'n arbennig iawn.

Fitaminau
Mae afalau sych yn cynnwys fitaminau a all fod yn fuddiol iawn i'r corff. Mae afalau yn cynnwys rhai fitaminau A a C. Mae'r fitaminau hyn yn helpu i gadw'ch esgyrn a'ch croen yn iach. Mae afalau hefyd yn cynnwys llawer o fitaminau B. Mae'r fitaminau hyn yn rheoleiddio metaboledd naturiol eich corff ac yn maethu'ch afu a'ch croen.

Mwynau
Mae afalau sych yn helpu gyda'ch iechyd oherwydd eu mwynau. Mae potasiwm yn fwyn sy'n hanfodol ar gyfer niwronau a gweithgaredd ymennydd. Mae ganddo hefyd ychydig o haearn, yn ôl Sefydliad yr Afalau Sych, sy'n cyflenwi hanner cwpan o afal sych, 8% o ofyniad haearn dyddiol dynion a 3% o haearn sy'n ofynnol gan fenywod. Mae'r corff yn defnyddio'r haearn hwn i greu celloedd gwaed coch newydd. Mae'r celloedd coch y gwaed yn gyfrifol am ddosbarthu ocsigen i'r celloedd. Yn ogystal, mae afalau sych yn cynnwys mwynau eraill fel copr, manganîs a seleniwm.

Ffresni croen
Gall afalau sych ddileu neu leihau symptomau cyffredin fel croen sych, cracio, pallor, a llawer o afiechydon cronig a hirhoedlog ar y croen.
Dylid nodi bod y gallu hwn o afalau sych oherwydd presenoldeb ribofflafin (fitamin B2), fitaminau C ac A, mwynau fel haearn, magnesiwm, calsiwm a photasiwm.

Addasiad pwysedd gwaed
Gall bwyta afalau sych a hyd yn oed arogli afalau sych ostwng pwysedd gwaed. Canfu'r astudiaeth fod dim ond un arogl o afalau sych yn gostwng pwysedd gwaed mewn cleifion.

Iechyd y deintgig
Mae asidau a geir mewn afalau sych yn lladd bacteria yn ystod cnoi ac yn glanhau dannedd a deintgig. Mae cnoi afal sych fel defnyddio brws dannedd naturiol. Mae astudiaethau'n dangos y gall afalau sych lanhau'r gronynnau bwyd sy'n cael eu gadael ar ôl ar y dannedd a'r deintgig ac atal pydredd dannedd a chlefyd gwm. Gall hyd yn oed y rhai sydd wedi dioddef o glefyd gwm yn y gorffennol fod o fudd i gyfaint uchel o fitamin C mewn afalau sych.
Mae maetholion mewn afalau sych yn cryfhau strwythur dannedd. Yn cryfhau enamel dannedd ac yn atal y dannedd rhag tylino.

Mae cnoi afalau sych yn gwneud cyhyrau'r ên yn gryfach. Mae afalau sych yn gegolch syml a naturiol heb unrhyw ychwanegion oherwydd eu heffeithiau gwrthlidiol.

Gwella'r Cof
Afalau sych yn gwella'r cof. Felly, mae'n ddefnyddiol i'r rhai sy'n gwneud gwaith deallusol. Yn gyffredinol, mae afalau, oherwydd eu ffosfforws, yn cryfhau'r nerfau a'r cof.


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom

    cysylltiedig cynhyrchion